«Λουκέτο» σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Αναβρασμός επικρατεί σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, καθώς λόγω της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων μπαίνει λουκέτο στα περισσότερα Ιδρύματα. Ιδιαίτερα προβλήματα δημιουργούνται στους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι…


βλέπουν από την αρχή την κατάσταση που επικρατεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , καθώς από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 του μήνα θα μπορούσαν να γραφτούν στα τμήματα που πέτυχαν.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία κλειστό θα παραμείνει όλη την εβδομάδα το Πανεπιστήμιο Αθηνών , καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο . Από την Τετάρτη έως και τις 13 του μήνα κλειστά θα παραμείνουν τα ΤΕΙ. Λόγω της διαθεσιμότητας περίπου 1500 διοικητικών υπαλλήλων από τις 16 και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι υπάλληλοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προχωρούν σε πενθήμερη απεργία.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωσή του τονίζει: “Εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών του Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ, οι γραμματείες των Τμημάτων βρίσκονται σε αδυναμία διεκπεραίωσης των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΑΠΘ, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.”
Επίσης την αναστολή λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για αύριο Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς την πολιτική της κυβέρνησης , όπως τονίζεται σε ανακοίνωση και, συγκεκριμένα, στο ζήτημα της επαπειλούμενης διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η Σύγκλητος αποφάσισε επίσης να ζητήσει «τον συντονισμό των ενεργειών όλων των ΑΕΙ της χώρας, ώστε να ακυρωθεί η οριζόντια περικοπή υπαλλήλων στα ΑΕΙ, η οποία θα επιδεινώσει δραματικά την αποδοτικότητα και τη λειτουργία τους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση.
H Σύνοδος των προέδρων των ΤΕΙ ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας:
Α.Ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.
Β.Την άμεση έκδοση όλων των εγκυκλίων και αποφάσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση των σχετικών άρθρων στο Νόμο « Για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» περί πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με χρηματοδότηση από τα ταμειακά υπόλοιπα, ώστε τα ιδρύματα να μπορέσουν να λειτουργήσουν με την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους.
Γ. Τη διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου για τη διάθεση των Ταμειακών Υπολοίπων των ΤΕΙ και για την εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων και όχι μόνο για στοχευόμενες δαπάνες.
Δ.Την Ενιαιοποίηση του ωραρίου Καθηγητών των ΤΕΙ με αυτό των Καθηγητών Πανεπιστημίου.
Οι Καθηγητές ΤΕΙ ήδη εργάζονται υπερδιπλάσιο χρόνο από αυτόν του θεσμικού τους πλαισίου και περαιτέρω αύξηση του αποτελεί έλλειψη αναγνώρισης στην ανιδιοτελή προσφορά τους .
Οι πανεπιστημιακοί και οι καθηγητές των ΤΕΙ θα επανακαθορίσουν τη στάση τους τη Δευτέρα 16 του μήνα ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αν συνεχίσουν να δοθεί παράταση για τις εγγραφές των πρωτοετών.
Σύμφωνα πάντως με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας οι νεοεισαχθέντες στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα πρέπει πριν μεταβούν στη Σχολή για την εγγραφή τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματείας , προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι διοικητικοί υπαλληλοι εργάζονται ή όχι , καθώς η Ομοσπονδία τους έχει κηρυξει συνεχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που ορίζει τα δικαιολογητικά και όλες τις άλλες λεπτομέρειες , εγγραφές των πρωτοετών θα γίνουν από 11 έως 27 Σεπτεμβρίου
Τα απαιτούμενα είναι τα εξής:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑ_Α Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.
Επίσης στο υπουργείο παιδείας δίνονται πληροφορίες:
Α.για επιτυχόντες ΓΕΛ στα τηλ 2103442702-3 και 2103442699
Β.για επιτυχόντες ΕΠΑΛ, Έλληνες μουσουλμάνους και αλλοδαπούς στα τηλ. 2103442696 και 2103442100

Aν σου άρεσε κάνε LIKE..

ShareThis

Copyrighttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Copyright (c) 2010-2017 frappedoupoli.gr

sociallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll